• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bed

bed


Yanlış : I went to the bed too late last night.

Doğru : I went to bed too late last night.

Dün gece çok geç yattım.

 

Bed sözcüğü, uyku ile ilgili bağlamlarda kullanıldığı zaman tanımlık (a, an, the) almaz.


She always goes to bed at 9 o'clock.

Her zaman saat 9’da yatar.


You must go to bed before 10, or you can’t get up early tomorrow.

10’dan önce yatmalısın yoksa yarın sabah erken kalkamazsın.

 

He is sitting on the bed and listening to music.

Yatakta oturuyor ve müzik dinliyor.


Have you made the bed?

Yatağını yaptın mı?

 

Yanlış : I always get up from my bed early.

Doğru : I always get up early.

Her sabah (yatağımdan) erkek kalkarım.

 

Get up (yataktankalkmak demektir, ayrıca bed sözcüğü eklenmez. Go to bed ve stay in bed deyimlerindeki bed sözcüğü, my bed, the bed, vs. şeklinde değiştirilmez.


I went to bed too late last night.

Dün gece çok geç yattım.


You can't stay in bed all day.

Bütün gün yatakta kalamazsın.