• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beautiful – beautifully

beautiful – beautifully

 

Yanlış : She has a beautiful furnished house.

Doğru : She has a beautifully furnished house.

Güzel döşenmiş bir evi var.


Güzel sözcüğü Türkçede hem sıfat, hem belirteç olarak kullanılır. İngilizcede güzel anlamında sıfat olarak beautiful, belireteç olarak beautifully kullanılır. Sıfatların isimleri, belirteçlerin ise sıfat veya eylemleri nitelediğini unutmayalım.


Their summer house is beautifully decorated.

Onların yazlığı çok iyi dekore edilmiş.