• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beach – shore – coast

beach – shore – coast


Beach (kumsalplaj) : Deniz ya da göl kıyısındaki kumlu veya çakıllı yer. Burada oynayabilir, yüzebilir ya da buradan denize girebilirsiniz.

Shore (sahilkıyı) : Deniz, göl veya ırmak kenarı demektir, düz ve kumlu ya da kayalık olabilir.

Coast (sahilkıyı) : Deniz ile kara arasındaki sınır, veya ülkenin denize yakın kısmı.


We amused ourselves playing football on the beach.

Kumsalda futbol oynayarak eğlendik.

 

It's pleasant to walk on a sandy beach with bare feet while a shingle beach is quite hard to walk on.

Çakıllı bir sahilde yürümek oldukça zorken kumlu bir sahilde çıplak ayakla yürümek güzeldir.


The great waves rolled onwards towards the shore.

Kocaman dalgalar ileriye sahile doğru yuvarlandı.


The current carried the ship away from the shore.

Akıntı gemiyi kıyıdan uzağa taşıdı.

 

There is a lighthouse just off the coast.

Sahilin açıklarında bir fener var.


There are magnificent beaches all along the coast.

Tüm sahil boyunca olağanüstü plajlar var.