• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beach – beech

beach – beech


Okunuşları aynı olan bu iki sözcükten ilki kumsal, ikincisi kayın ağacı anlamına gelir.


There was a gentle breeze on the beach.

Kumsalda hafif bir meltem vardı.

 

Beech trees shed their leaves in autumn.

Sonbaharda kayın ağaçları yapraklarını döker.