• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

awake

awake


Yanlış : Although it was after midnight I was very awake.

Doğru : Although it was after midnight I was wide awake.

Vakit gece yarısını geçmiş olmasına rağmen ben upuyanıktım.


Awake (uyanıkuyumayan) sıfatından önce very gelmez, ancak wide awake (upuyanıkhiç uykusu yok) ve fully awake (upuyanık, hiç uykusu yokdenebilir. Awake sözcüğü bir

sıfat olmasına karşın, isimlerden önce gelmez, fiilerden sonra gelir.


The dogs barking in the garden kept us awake all through the night.

Bahçede havlayan köpekler bütün gece boyunca bizi uyanık tuttu.