• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

avoid

avoid


Yanlış : I avoided to meet him.

Doğru : I avoided meeting him.

Onunla karşılaşmaktan kaçtım.


Avoid’den sonra fiil gelirse –ing alır.


He braked to avoid an accident.

Kazayı önlemek için fren yaptı.


He braked to avoid hitting the cat.

Kediye çarpmayı önlemek için fren yaptı.