• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aural – oral

aural – oral


Daha çok öğretim yöntemleri ve sınavlarla ilgili olarak kullanılan bu sözcüklerden aural işitseloral sözel anlamına gelir.

 

I sometimes use aural teaching aids.

Bazen işitsel öğretim araçlarını kullanırım.

 

He passed the oral exam but failed the written one.

Sözlü sınavı geçti ama yazılıda başarısız oldu.