• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

at all

at all


Bu deyim, olumsuzlarda (a), sorularda (b) hardly (c) ve if (d) ile kullanılır.

 

a) I don't believe anything he says at all.

Onun söylediği her şeye hiç inanmıyorum.


Don’t worry, the injection won't hurt at all.

Merak etme, iğne hiç acıtmaz.


b) Do you dance at all?

Az da olsa dans ediyor musun?

 

c) This soup is terrible. I can hardly drink it at all.


Bu çorba berbat. Onu neredeyse hiç içemiyorum.


d) I will send them an e-mail if I send at all.

Onlara bir e-posta gönderirim, o da gönderirsem eğer.