• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ask

ask


Yanlış : We asked some information.

Doğru : We asked for some information.

Biraz bilgi istedik.

 

Yanlış : I asked some money from him.

Doğru : I asked him for some money.

Ondan biraz para istedim.


Birinden bir şey istemek ask for ile belirtilir.

 

He asked for an apple.

Bir elma istedi.


He asked the waiter for the bill.

Garsondan hesabı istedi.

 

Yanlış : After the lesson, he asked to the teacher a question.

Doğru : After the lesson, he asked the teacher a question.

Dersten sonra öğretmene bir soru sordu. 


Sormak anlamında kullanılan ask bir edat almaz.

 

Don’t ask me, I don’t know.

Bana sorma, bilmiyorum.


He asked me if I had a spare pen.

Yedek (fazla) kalemim olup olmadığını sordu.


Birinden bir şey yapmasını istemek ask sb to do sth kalıbı ile belirtilir.


The policeman asked me to show my passport.

Polis pasaportumu göstermemi istedi.


The students asked the teacher not to give them any homework.

Öğrenciler öğretmenden (kendilerine) ödev vermemesini istediler.