• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

as well

Yanlış : My husband doesn't eat meat, and he doesn't eat fish as well.

Doğru : My husband doesn't eat meat, and he doesn't eat fish either.

Kocam et yemez, balık da yemez.


De, da anlamında olumsuz cümlelerde either kullanılır, as well kullanılmaz.


Is she coming as well?.

O da geliyor mu?


Why don't you invite him as well?

Onu da davet etsene.