• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

as if/though

Yanlış : He spoke French as if a real Frenchman.

Doğru : He spoke French as if he were a real Frenchman.

Gerçek bir Fransızmış gibi Fransızca konuştu.


As if’den sonra bir isim veya isim grubu değil, bir yantümce gelir. As if ve as though anlam ve kullanım açısından aynıdır.


It looks as if it's going to rain.

It looks as though it's going to rain.

: Yağmur yağacakmış gibi görünüyor.


As if/though’dan sonra kullanılan belirli geçmiş zaman (simple past tense), gerçeğe aykırı bir durumu belirtir. Bu durumda tekil kişilerle was yerine were de kullanılabilir.


He talks as if he is a Frenchman.

Fransızmış gibi konuşuyor. (Fransız olabilir.)


He talks as if he was a Frenchman.

Fransızmış gibi konuşuyor. (Fransız değil.)


My brother sometimes behaves as if he were my father.

Erkek kardeşim bazen babammış gibi davranır.


Don’t treat me as if I were a child!

Bana çocukmuşum gibi davranma!


It looks as if nothing happened.

Hiçbir şey olmamış gibi görünüyor.


It looked as if nothing had happened.

Hiçbir şey olmamış gibi görünüyordu.