• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

as … as – so ... as

Yanlış : My sister is so tall as me.

Doğru : My sister is as tall as me.

Kız kardeşim benim kadar uzun boyludur.


Yanlış : He’s not as handsome as his father.

Doğru : He’s not so handsome as his father.

Babası kadar yakışıklı değil.


Kadar anlamına gelen as ... as hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanılır, so … as ise aynı anlamda sadece olumsuzlarda kullanılır.


Can you run as fast as your brother?

Erkek kardeşin kadar hızlı koşabilir misin?