• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

as – like

Yanlış : Will you be there at 8 like you said you would?

Doğru : Will you be there at 8 as you said you would?

Söylediğin gibi saat 8’de orada olacak mısın?


Yanlış : Like I expected, she’s missed the train.

Doğru : As I expected, she’s missed the train.

Tahmin ettiğim gibi treni kaçırdı.


Gibi anlamında like’dan sonra bir cümle değil isim veya zamir gelir. Cümle gelmesi gerekiyorsa as kullanılır.


He's been learning English for a few years but he still speaks like a beginner.

Birkaç yıldır İngilizce öğreniyor ama hâlâ yeni başlayan biri gibi konuşuyor.


He's thirty years old but he sometimes behaves like a child.

Otuz yaşında ama bazen bir çocuk gibi davranır.


I am a teacher like him.

Onun gibi, bir öğretmenim.


Yanlış : You look like you've seen a ghost.

Doğru : You look as if/though you've seen a ghost.

Doğru : You look as if/though you've seen a ghost.

Hortlak görmüş gibi görünüyorsun.


Bununla birlikte konuşma dilinde ve Amerikan İngilizcesinde like’dan sonra bir cümle getirildiği de görülür.


Osman behaved like he always does.

Osman her zaman davrandığı gibi davrandı.


It looks like it's going to rain.

Yağmur yağacak gibi görünüyor.