• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

artificial – man–made

Yanlış : It's an artificial lake.

Doğru : It's a man-made lake.

O yapay bir göldür.


Artificial, doğal maddelerle yapılmayan, man-made doğal olmayıp da insanlar tarafından yapılan demektir.


We went into a man-made cave in the theme park.

Tema parkındaki yapay mağaraya girdik.


These are artificial flowers.

Bunlar yapma çiçekler.


The woman is wearing a hat with artificial cherries and bananas.

Kadın yapay kiraz ve muzlu bir şapka giyiyor.


Everybody prefers real pearls to artificial ones.

Herkes gerçek incileri suni olanlara tercih eder.