• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

argument – reason

Yanlış : An assassin murders for political arguments or a reward.

Doğru : An assassin murders for political reasons or a reward.

Suikastçı siyasal nedenler veya ödül için öldürür.


Reason neden, gerekçe; argument ise özellikle birini ikna etmek için bir görüşü destekleyen gerekçe, argüman demektir.


It's a convincing argument.

Bu ikna edici bir argüman.


A judge in a court of law listens carefully to the argument of the lawyers before making up his mind.

Hâkim mahkemede kararını vermeden önce avukatların gerekçelerini dikkatle dinler.