• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

argue – discuss

Yanlış : Let's argue the first item on the agenda.

Doğru : Let's discuss the first item on the agenda.

Gündemin ilk maddesini tartışalım (ele alalım).


Yanlış : The ambassadors argued about the peace treaty.

Doğru : The ambassadors had a discussion about the peace treaty.

Büyükelçiler barış antlaşmasını tartıştı (görüştü).


Bir konuda farklı fikirlere sahip olmak ve bu yüzden kızmak veya üzülmek anlamındak tartışmak argue; bir konuyu ele almak anlamındaki tartışmak discuss veya have a discussion ile söylenir.


He argued with the waiter about the bill.

Garsonla hesap yüzünden tartıştı (kavga etti).


'Do you get on with your wife?' 'No. We argue a lot.'

‘Karınla iyi geçiniyor musun?’ ‘Hayır, çok tartışıyoruz (kavga ediyoruz).’