• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

approve

Yanlış : I do not approve giving children too much pocket money.

Doğru : I do not approve of giving children too much pocket money.

Çocuklara çok fazla harçlık vermeyi doğru bulmuyorum.


Uygun görmek, doğru bulmak anlamındaki approve fiili of alır.


Yanlış : The court approved of the sale of the house.

Doğru : The court approved the sale of the house.

Mahkeme evin satışını onayladı.


Yetkili biri veya bir mercinin, bir plan veya fikri onaylaması anlamındaki approve fiili ilgeç almaz.