• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

appraise – apprise

Appraise, nitelik, boyut, vb. açısından değerlendirmek, apprise ise bilgi vermek, bilgilendirmek, haber vermek demektir.


The auctioneer appraised the furniture.

Müzayedeci mobilaya değer biçti.


The Prime Minister has been apprised of the situation.

Başbakan durumdan haberdar edildi.