• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

apply

Yanlış : He applied to the job.

Doğru : He applied for the job.

İşe başvurdu.


İş, kurs, burs vb.’ne başvurmak apply for ile söylenir.


Yanlış : This form is for Turkish citizens - it doesn't apply for you.

Doğru : This form is for Turkish citizens - it doesn't apply to you.

Bu form Türk vatandaşlar için –sizin için geçerli değil.


Özellikle kural ve yasalardan söz ederken ilgili olmak, geçerli olmak anlamnda apply fiili to alır.