• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

appear – occur

Yanlış : Knee problems commonly appear in young people and adults.

Doğru : Knee problems commonly occur in young people and adults.

Diz sorunları genç ve yetişkinlerde yaygın olarak görülür.


Yanlış : Severe storms may appear in the Atlantic during winter.

Doğru : Severe storms may occur in the Atlantic during winter.

Kışın Atlantikte şiddetli fırtınalar görülür.


Appear, gözle görünür hale gelmek anlamında görünmek demektir. Occur ise genellikle tasarlanmamış eylemler hakkında olmak demektir.


A full moon appeared on the horizon.

Ufukta dolunay göründü.


A misty image appeared on the screen.

Ekranda puslu bir görüntü göründü.