• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

apologize

Yanlış : His conduct was inexcusable and he should apologise from you.

Doğru : His conduct was inexcusable and he should apologise to you.

Davranışı affedilmezdi ve senden özür dilemeli.


Yanlış : You must apologise that you put me in such an embarrassing situation.

Doğru : You must apologise for putting me in such an embarrassing situation.

Beni böyle utanç verici bir duruma soktuğun için özür dilemelisin.


Özür dilemek fiilinin aldığı kalıplara dikkat ediniz:


to apologize to sb : birinden özür dilemek

to apologize (to sb) for (doing) sth : birinden bir şey (yaptığı) için özür dilemek