• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

any more – no longer

Artık anlamına gelen any more olumsuz tümcelerde ve genellikle tümce sonunda bulunur.


I don't write letters by hand any more.

Artık elle mektup yazmıyorum.


Brenda doesn't get on with her next-door neighbour any more.

Brenda artık kapı (yan) komşusuyla iyi geçinmiyor.


No longer da aynı anlamı verir. Olumlu cümlelerde kullanılır ve cümleyi olumsuz yapar. Ana fiilden önce yer alır, ancak to be fiilinden sonra gelir.


I no longer support this party.

Artık bu partiyi desteklemiyorum.


The volcano is no longer active.

Volkan artık aktif değil.


Yazı dilinde no longer başa alınabilir, bu durumda tümce devrik yapıya döner.


No longer do they make such shoes now.

Böyle ayakkabılar yapmıyorlar artık.