• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

any – all – each – every

Yanlış : Any birds have beaks.

Doğru : All birds have beaks.

Bütün kuşların gagası olur.


Yanlış : Any officer is answerable to his superior officer.

Doğru : Each officer is answerable to his superior officer.

Her memur amirine karşı sorumludur.


Yanlış : Any employee will be given an electric badge for entrance and exit purposes.

Doğru : Every employee will be given an electric badge for entrance and exit purposes.

Giriş ve çıkışlarda kullanmaları için her çalışana elektronik giriş kartı verilecek.


Bir kümedeki bütün kişi veya şeylerden söz etmek için each, every veya all kullanılır. Each ve every’den sonra sayılabilen tekil isim, all’dan sonra çoğul sayılabilen isim gelir.