• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

answer

Yanlış : She avoided answering to my question.

Doğru : She avoided answering my question.

Soruma yanıt vermekten kaçındı.


Yanlış : I wonder why she hasn’t answered to my email.

Doğru : I wonder why she hasn’t answered my email.

E-postama neden cevap vermediğini merak ediyorum.


Yanlış : Somebody answer to the phone!

Doğru : Somebody answer the phone!

Birisi telefona baksın!


Answer fiilinden sonra to gelmez.


Yanlış : Please give a quick answer for my question.

Doğru : Please give a quick answer to my question.

Lütfen soruma acele bir yanıt ver.


Ancak isim olarak kullanıldığı zaman answer sözcüğü to alır:


Did you get an answer to your letter?

Mektubuna bir cevap aldın mı?


The answer to the problem is quite clear.

Sorunun çözümü gayet açık.