• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

annex – annexe

Yanlış : By building the annex, we have added five rooms to the hotel.

Doğru : By building the annexe, we have added five rooms to the hotel.

Ek binayı yaparak otele beş oda ilave ettik.


Annex bir ülkeyi veya ülkenin bir kısmını işgal etmek anlamında bir fiil, annexe ise ana binaya ek olarak yapılan bina demektir.


Germany annexed part of Czechoslovakia.

Almanya Çekoslavakyanın bir kısımını işgal etti.