• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

amount of – number of

Yanlış : The use of roller bearings reduces the number of friction.

Doğru : The use of roller bearings reduces the amount of friction.

Bilyalı yatağın kullanımı sürtünme miktarını azaltır.


Amount of dan sonra sayılamayan tekil bir isim, number of’dan sonra sayılabilen çoğul bir isim gelir.


There was a small amount of vinegar in the bottle.

Şişede az bir miktar sirke vardı.


The number of visitors to our town has now increased.

Şehrimize gelen ziyaretçi sayısı şimdi arttı.