• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

altogether – all together

Altogether, bütünüyle, tamamen anlamına gelir. All together ise, herkes/hepsi bir yerde, herkes birlikte demektir.


Your situation is altogether different from mine.

Senin durumun benimkinden tamamen farklı.


I'm not altogether sure she wants to go out with me.

Benimle çıkmak istediğinden tümüyle (pek) emin değilim.


The books were all together on one shelf.

Kitaplar bir rafta hepsi bir yerdeydi.


We were all together at the family reunion last summer.

Geçen yaz bütün aile hep birlikteydik.