• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alternate – alternative

Yanlış : There are several alternate methods of lubricating bearings.

Doğru : There are several alternative methods of lubricating bearings.

Rulmanları yağlamanın birkaç alternatif yöntemi vardır.


Alternate sözcüğünün sıfat olarak iki anlamı vardır:


a) sıra ile olan, bir ... bir ...


alternate periods of good and bad weather : bir iyi bir kötü hava

alternate periods of sun and rain : bir güneş bir yağmur


b) iki kerede bir kere olan, (gün, ay, hafta, vb.) aşırı


on alternate days : günaşırı, bir gün olup diğer gün olmayan


on alternate weekends : hafta sonu aşırı, bir hafta sonu olan öbür hafta sonu olmayan


I visit my grandma on alternate Fridays.

Büyükannemi iki cuma gününde bir ziyaret ederim.


Alternate sözcüğü eylem olarak iki yapıda kullanılır :


a) alternate between A and B : bir A bir B olmak


His mood alternated between joy and despair.

Ruh hali bir iyi (neşeli) bir kötü (üzüntülü) oldu.


b) A alternate with B : bir A bir B olmak


alternate A with B : bir A bir B yapmak


Sunshine alternated with rain all the afternoon.

Bütün öğleden sonra bir güneş bir yağmur oldu.


He alternated periods of hard work with periods of rest.

Bir çok çalışıyor bir dinleniyordu.


Alternative sözcüğü ise sıfat olarak, alternatif, seçenek oluşturan, isim olarak ise alternatif, seçenek anlamını verir.


Can you suggest an alternative solution?

Alternatif bir çözüm önerebilir misin?


Can you suggest an alternative?

Bir alternatif önerebilir misin?