• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

altar – alter

Alter değiştirmek; altar ise sunak (özellikle Hıristiyan kilisesinde dinsel törenlerin yapıldığı masa) demektir.


The bride and groom stood solemnly before the altar.

Gelin ve damat ciddiyetle sunağın önünde durdular.


We can alter the characteristics of steel in various ways.

Çeliğin özeliklerini çeşitli yöntemlerle değiştirebiliriz.