• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alone – lonely

Yanlış : Mustafa felt alone after his wife passed away.

Doğru : Mustafa felt lonely after his wife passed away.

Karısı vefat ettikten sonra Mustafa kendini yalnız (ve mutsuz) hissetti.


Alone tek başına, yalnız anlamında sıfat ve belirteç olarak kullanılır; lonely ise yalnız ve mutsuz anlamında sıfat olarak kullanılır.


I like living alone.

Tek başına yaşamayı severim.


Most children are afraid of being left alone in the dark.

Çoğu çocuk karanlıkta yalnız başına kalmaktan (bırakılmaktan) korkar.


She feels desperately lonely with all her family abroad.

Tüm ailesi yurt dışında olduğundan kendini umutsuzca yalnız (ve mutsuz) hissediyor.


Being alone is different from being lonely.

Tek başına olmak yalnız (ve mutsuz) olmaktan farklıdır.