• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

allude – elude

Allude to sb/sth, biri/bir şeyden dolaylı olarak söz etmek; elude ise yakalanmamak veya hatırına gelmemek demektir.


He alluded to the former president.

Eski cumhurbaşkanını ima etti.


The thief managed to elude the security guards.

Hırsız güvenlikçileri atlatmaya başardı.