• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

all right – alright

Başlıca iyi, yaralanmamış, doğru, tamam, yolunda anlamlarını veren all right sözcüğü bazen alright şeklinde yazılır, ancak birçok kişi tarafından bu yazılış standart İngilizce sayılmaz, ama Amerikan İngilizcesinde kullanılabilir.


She was ill yesterday but is all right now.

Dün hastaydı ama şimdi iyi.


All right, you can go.

Tamam, gidebilirsin.


Apart from that, everything is all right.

Bunun dışanda her şey yolunda.


Can you check that the baby's all right?

Bebek iyi mi diye bakabilir misin?


Don’t worry, everything will be all right.

Merak etme, her şey iyi olacak.