• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

all – none

Yanlış : All of us don’t have enough money for the bill; let's go Dutch.

Doğru : None of us have enough money for the bill; let's go Dutch.

Hiçbirimizin hesap için yeterli parası yok; Alman usulü ödeyelim.


Yanlış : All of my friends don’t smoke.

Doğru : Not all of my friends smoke.

Arkadaşlarımın hepsi sigara içmez.


Olumsuz bir cümlede all özneyi niteleyemez, onun yerine none ya da not all kullanılır.


None of the planets is inhabited, except the earth.

Dünya hariç gezegenlerin hiçbirinde insan yoktur.


None of the guests left the party early.

Konukların hiçbiri partiden erken ayrılmadı.


Not all the proposals put forward were adopted.

İleri sürülen önerilerin hepsi kabul edilmedi.