• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

all – all the – all of

Yanlış : All of cats can see in the dark.

Doğru : All cats can see in the dark.

Bütün kediler karanlıkta görebilir.


İsmin önünde the, my, his gibi bir belirtici (: determiner) yoksa, all of değil, all kullanılır.


All cars are fitted with air cushions now.

Şimdi tüm arabalar hava yastığıyla donatılır.


İsmin önünde bir belirtici (: determiner) varsa, all of veya all kullanılır.


All of the people agreed on that decision.

: All the people agreed on that decision.

Tüm kişiler o kararda mutabık kaldılar.


All of the rooms in the hotel are occupied.

: All the rooms in the hotel are occupied.

Oteldeki tüm odalar doludur.


All of the shops have lowered their prices to attract customers.

: All the shops have lowered their prices to attract customers.

Bütün mağazalar müşteri çekmek için fiyatlarını düşürdüler.


All sözcüğü zamirlerden sonra gelir.


He's read them all.

Onların hepsini okudu.


A noise awoke us all.

Bir gürültü hepimizi uyandırdı.