• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aim at

Yanlış : Don't aim the gun to me.

Doğru : Don't aim the gun at me.

Silahı bana nişan alma.


Aim fiili, nişan almak anlamıyla at alır, to almaz. 


Yanlış : I wrote to the press with the aim to expose the scandal.

Doğru : I wrote to the press with the aim of exposing the scandal.

Skandalı açığa vurmak maksadıyla basına yazdım.


With the aim of deyiminden sonra –ing’li fiil geldiğine dikkat ediniz.