• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agree

Agree fiiliyle kullanılan ilgeçlere dikkat ediniz.


agree with sb : biriyle aynı fikirde olmak

agree with sth : bir şeyi onaylamak, uygun görmek

agree to sth : (bir öneriyi) kabul etmek

agree to do sth : bir şeyi yapmayı kabul etmek

agree on sth : bir konuda anlaşmak, mutabık olmak

agree that-clause : aynı fikirde olmak


I don’t agree with you.

Seninle aynı fikirde değilim.


I agree with your views on the subject.

Konuyla ilgili görüşlerini onaylıyorum.


After some discussion they agreed to our offer.

Biraz tartışmadan sonra teklifimizi kabul ettiler.


We have agreed to meet again in a month.

Bir ay sonra tekrar buluşmayı kabul ettik.


We must agree on a time and place to meet.

Buluşacağımız yer ve zaman konusunda anlaşmalıyız.


The government agreed that the problem must be tackled at once.

Hükümet sorunun derhal ele alınması gerektiğinde hemfikir.