• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

afterwards – later on

Yanlış : I couldn’t understand why she hadn’t called me. Afterwards I discovered that she had her mobile phone stolen.

Doğru : I couldn’t understand why she hadn’t called me. Later on I discovered that she had her mobile phone stolen.

Neden beni aramadığını anlamadım. Sonradan öğrendim ki cep telefonunu çaldırmış.


Afterwards, ara vermeden birbiri ardı sıra olan eylemleri anlatırken kullanılır. Later on, iki eylem arasında bir boşluk, bir gecikme varsa kullanılır.


I went to hospital to see her early in the morning. Afterwards I drove to work.

Sabah erkenden hastaneye onu görmeye gittim. Sonra da işe gittim.


Art arda olan eylemler dizisini anlatırken then de kullanılabilir.


We put the sheep in the fold and then sheared them.

Koyunları ağıla koyduk ondan sonra da yünlerini kırktık.