• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

affect – effect

Yanlış : Smoking adversely effects one’s health.

Doğru : Smoking adversely affects one’s health.

Sigara içmek insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.


Yanlış : Drought has effected several cities in the south.

Doğru : Drought has affected several cities in the south.

Kuraklık güneydeki birkaç şehri etkiledi.


Affect, etkilemek anlamında bir fiil, effect ise etki anlamında bir isimdir.


The poor quality of the goods adversely affected the sales.

Malların kötü kalitesi satışları olumsuz yönde etkiledi.


The higher bus fares won't affect me. I take the subway.

Yüksek otobüs ücretleri beni etkilemeyecek. Ben metroyla gidiyorum.


The poor quality of the goods had an adverse effect on the sales.

Malların kötü kalitesi satışlar üzerinde olumsuz bir etki yaptı.


He has began to experience the harmful effects of smoking.

Sigara içmenin zararlı etkilerini görmeye başladı.


Effect fiil olarak da kullanılır, ancak isim olarak verdiği etki anlamından farklı bir anlam verir : yol açmak.


This effected an instant change.

Bu, ani bir değişikliğe yol açtı.


The medicine didn’t effect a cure at all.

İlaç hiç iyileşmeye yol açmadı.