• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advise

Yanlış : I advised not to go there alone.

Doğru : I advised him not to go there alone.

Oraya yalnız gitmemesini öğütledim.


Advise eylemi nesne almadan, başka bir deyişle nasihat verilen kişi belirtilmeden kullanılmaz.