• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advice

Yanlış : My father gave me an advice.

Doğru : My father gave me a piece of advice.

Babam bana bir öğüt verdi.


Nasihat, öğüt anlamındaki advice sözcüğü sayılamayan bir isimdir, dolayısıyla an almaz. Ancak a piece of advice şeklinde sayılabilir bir hale getirilebilir.


He didn't listen to his father's advice.

Babasının öğüdünü dinlemedi.


I'm very grateful to him for his advice.

Nasihatı için ona çok minnettarım.