• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advertisement for

Yanlış : There is an advertisement about a secretary in the job columns.

Doğru : There is an advertisement for a secretary in the job columns.

İş ilanları sütununda bir sekreter aranıyor ilanı var.


İş ilanı anlamındaki advertisement sözcüğü for alır.


I have just seen your advertisement for a part-time waiter.

Yarımgün garson aranıyor ilanınızı gördüm.