• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advertisement – commercial

Yanlış : I looked at commercials in the newspaper.

Doğru : I looked at advertisements in the newspaper.

Gazetede reklamlara baktım.


Advertisement gazete, televizyon, vb.’deki reklam, commercial ise yalnızca televizyon veya radyodaki reklam demektir.


I hope that this TV commercial will boost our sales.

Bu televizyon reklamının satışlarımızı artıracağını umuyorum.