• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adverse – averse

Yanlış : The sailing boat battled against averse winds.

Doğru : The sailing boat battled against adverse winds.

Yelkenli gemi ters rüzgâra karşı mücadele etti.


Adverse elverişsiz, olumsuz, ters; averse ise istemeyen, karşı anlamına gelir.


The government received a lot of adverse criticism about next taxes.

Hükümet gelecek vergiler konusunda birçok olumsuz eleştiri aldı.


The minister is averse to the attention of the media after the scandal.

Bakan, skandal sonrası medyanın ilgisine karşı.


No cat is averse to fish.

Hiçbir kedi balığa karşı çıkmaz (değildir).