• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adapt – adopt

Adapt uyarlamak, adopt benimsemek veya evlat edinmek demektir.


The play was adapted from a famous novel.

Oyun ünlü bir romandan uyarlandı.


The childless couple adopted an orphan.

Çocuksuz çift bir öksüzü evlat edindi.


None of the proposals put forward was adopted unanimously.

İleri sürülen önerilerden hiçbiri oybirliği ile kabul edilmedi.