• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

across – through

Yanlış : The train went across the tunnel.

Doğru : The train went through the tunnel.

Tren tünelin içinden (geçerek) gitti.


Her iki edat da bir uçtan bir uca yapılan hareketleri gösterir. Aralarındaki fark, across sözcüğünün meydan, tarla, çöl gibi düzlem belirten yerlerle, through sözcüğünün ise, tünel, orman, (ağaçlı) park gibi içi olan yerlerle kullanılmasıdır.


There's a path across the field.

Tarlanın içinden (geçen) bir patika var.

 

A warm westerly current of air is flowing across the country.

Ülkede ılık bir batı rüzgârı esiyor.


Can we get the table through the door?

Masayı kapıdan geçirebilir miyiz?


He tried to run through the crowd.

Kalabalığın içinden koşarak geçmeye çalıştı.


Nehir, göl, vb. yerlerde yüzmek veya gitmek de across ile belirtilir.


They swam across the river.

Nehirin karşısına yüzdüler.