• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accustomed to

Yanlış : I am not accustomed to be treated in this way.

Doğru : I am not accustomed to being treated in this way.

Bana bu şekilde davranılmasına alışkın değilim.


Accustomed to sözündeki to mastarın bir parçası değil, bir ilgeçtir, bu yüzden bu to’dan sonra bir fiil gelirse –ing alır.be


accustomed to (doing) : (yapmaya) alışık olmak

become/get/grow accustomed to (doing) : (yapmaya) alışmak


I am accustomed to working hard.

Sıkı çalışmaya alışığım.


I am not accustomed to speaking in public.

Topluluk önünde konuşmaya alışık değilim.


I got accustomed to the climate here.

Buradaki iklime alıştım.


I got accustomed to living here.

Burada yaşamaya alıştım.


It took me some time to become accustomed to driving on the left side.

Sol taraftan sürmeye alışmak benim biraz zamanımı aldı.


He gradually became accustomed to getting up very early.

Yavaş yavaş çok erken kalkmaya alıştı.


I am beginning to get accustomed to Chinese food.

Çin yemeğine alışmaya başlıyorum.