• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

according to

Yanlış : According to me, his latest novel is not good.

Doğru : In my opinion, his latest novel is not good.

Bana göre onun son romanı iyi değil.


According  to’dan (-e göre) sonra me veya us kullanılmaz; bunun yerine in my opinion (bana göre) veya in our opinion (bize göre) denir.