• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accept – except

Yanlış : They excepted my invitation.

Doğru : They accepted my invitation.

Davetimi kabul ettiler.


Accept önerilen bir şeyi kabul etmek anlamında bir fiildir. Except ise dışında, hariç anlamında bir ilgeç veya hariç tutmak, saymamak anlamında bir fiildir.


I knew that the boss wouldn’t accept your proposal.

Patronun teklifini kabul etmeyeceğini biliyordum.


I am busy, except on Wednesdays.

Çarşambaları hariç meşgulüm.


All the house except the kitchen is well heated.

Mutfak hariç bütün ev iyi ısıtılıyor (ısınıyor).


No one is excepted from paying taxes.

Kimse vergi vermekten hariç (muaf) tutulmaz.