• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abroad

Yanlış : My brother is a diplomat. He often goes to abroad.

Doğru : My brother is a diplomat. He often goes abroad.

Erkek kadeşim bir dipomat. Sık sık yurtdışına gider.


Abroad yurtdışına, yurtdışında demektir, to veya in almaz.


Our boss often goes abroad on business.

Patronumuz iş için sık sık yurtdışına gider.


She was educated abroad.

Yurtdışında eğitim gördü.