• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

above – over

Yanlış : It weighs above five kilogrammes.

Doğru : It weighs over five kilogrammes.

Onun ağırlığı beş kilonun üzerindedir.


Miktar belirten sayı sözcüklerinden önce above değil over kullanılır.